FORUM FOR UNGDOMSUDDANNELSES PSYKOLOGER

Forum for UngdomsUddannelsesPsykologer skifter hjemmeside.

Psykolgforeningen bliver næste platform for FUUP.

Denne hjemmeside udgår senest 27. oktober 2017.

 

Du kan kontakte:

 

Hvad er FUUP?

 

Forum for UngdomsUddannelsesPsykologer (FUUP) er et netværk af psykologer, der er tilknyttet erhvervsrettede uddannelser, gymnasier, HF/VUC, produktionsskoler og andre ungdomsuddannelsestilbud.

 

Psykologerne kan være ansat af uddannelsesstederne, af kommunen eller indgå i et samarbejde. De kan være projekter eller fastforankrede.

 

Det nuværende forum udviklede sig fra gymnasiepsykologernes netværk, efterhånden som der dukkede psykologer op på erhvervsuddannelserne; tekniske skoler, HG, produktionsskoler osv.

 

er i de sidste 5-6 år blevet til omkring 60 psykologer på forummets mailliste, fordelt over hele landet.

 

Vi forsøger at mødes 2 gange om året og afholder på skift og efter ressourcer arrangementerne. Disse kan bestå af et teoretisk oplæg om formiddagen og erfaringsudveksling om eftermiddagen, men der er ingen fast form eller krav til arrangørerne.

 

Det koster sædvanligvis mellem 200-400 kr. at deltage i disse arrangementer.

 

Der kræves intet medlemskab. Det eneste krav er, at du er psykolog og tilknyttet en ungdomsuddannelse i en eller anden form.

ER FUUP FOR DIG?

 

 

Hvis du er psykolog og tilknyttet en ungdomsuddannelse, så er forummet bestemt noget for dig!

 

Det kan være, at du tager samtaler med elever, laver sparring/supervision med personalet, tilbyder opkvalificerende undervisning, laver forskning eller noget andet.

 

Vi vil gerne fastholde fokus på psykologernes arbejdsfelt omkring ungdomsuddannelserne, og kræver derfor, at man skal være tilknyttet en ungdomsuddannelse for at deltage.

 

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Copyright © All Rights Reserved. Forum for UngdomsUddannelsesPsykologer. Nov. 2014.