Hjem

FORUM FOR UNGDOMSUDDANNELSES PSYKOLOGER

* Næste møde: Hos NetOpNu, Haderslev. 24. august 2016. Program følger.

Hvad er FUUP?

 

Forum for UngdomsUddannelsesPsykologer (FUUP) er et netværk af psykologer, der er tilknyttet erhvervsrettede uddannelser, gymnasier, HF/VUC, produktionsskoler og andre ungdomsuddannelsestilbud.

 

Psykologerne kan være ansat af uddannelsesstederne, af kommunen eller indgå i et samarbejde. De kan være projekter eller fastforankrede.

 

Det nuværende forum udviklede sig fra gymnasiepsykologernes netværk, efterhånden som der dukkede psykologer op på erhvervsuddannelserne; tekniske skoler, HG, produktionsskoler osv.

 

er i de sidste 5-6 år blevet til omkring 60 psykologer på forummets mailliste, fordelt over hele landet.

 

Vi forsøger at mødes 2 gange om året og afholder på skift og efter ressourcer arrangementerne. Disse kan bestå af et teoretisk oplæg om formiddagen og erfaringsudveksling om eftermiddagen, men der er ingen fast form eller krav til arrangørerne.

 

Det koster sædvanligvis mellem 200-400 kr. at deltage i disse arrangementer.

 

Der kræves intet medlemskab. Det eneste krav er, at du er psykolog og tilknyttet en ungdomsuddannelse i en eller anden form.

ARRANGEMENTER

 

Ordinært Møde:

24. august 2016

hos NetOpNu i Haderslev

Program følger

NB: Bemærk ændret dato!

 

Vi vil bl.a. sætte fokus på emnet vedr. vores organisering, finansiering mv., hvorfor DP deltager v/ Chefkonsulent Niels Kjeldsen. (DP har haft fokus på psykologer på ungdomsuddannelser i deres psykologkampagne 2014-16).

 

Yderligere program for dagen vender vi tilbage med senere.

 

Hvis du er tilmeldt vores fælles mailliste, så får du automatisk tilsendt al fælles information.

 

Du kan blive tilmeldt maillisten ved at skrive til os her!

 

ER FUUP FOR DIG?

 

 

Hvis du er psykolog og tilknyttet en ungdomsuddannelse, så er forummet bestemt noget for dig!

 

Det kan være, at du tager samtaler med elever, laver sparring/supervision med personalet, tilbyder opkvalificerende undervisning, laver forskning eller noget andet.

 

Vi vil gerne fastholde fokus på psykologernes arbejdsfelt omkring ungdomsuddannelserne, og kræver derfor, at man skal være tilknyttet en ungdomsuddannelse for at deltage.

 

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Copyright © All Rights Reserved. Forum for UngdomsUddannelsesPsykologer. Nov. 2014.